Chúng tôi không cung cấp một đề án làm giàu nhanh chóng,Chúng tôi chỉ cung cấp cho bạn giải pháp kinh doanh online tối ưu!

Tài Liệu Marketing Căn Bản Philip Kolter

Posted by Học Viện Marketing Online - MOA On 22:50 0 nhận xét


Hệ thống tài liệu học marketing của Philip Kolter

tài liệu học marketing của Philip Kolter

 Kotler bàn về tiếp thị
 Quy Trình Thực Hiện Chiến Lược Và Thẩm Định
Quy Trình Marketing Địa Phương

0 nhận xét: