Chúng tôi không cung cấp một đề án làm giàu nhanh chóng,Chúng tôi chỉ cung cấp cho bạn giải pháp kinh doanh online tối ưu!

Công cụ phân tích website HubSpot Marketing Garder

Posted by CAO HOÀI TRUNG On 08:54 3 nhận xét

HubSpot gần đây thay thế Website Grader cực kỳ phổ biến với Marketing Grader. Không giống như nhiều của các công cụ phân tích SEO khác trong danh sách này, trong đó tập trung chủ yếu vào các hoạt động SEO trang web của bạn, tiếp thị Grader đào sâu hơn vào chiến lược tiếp thị trực tuyến của công ty bạn.
HubSpot Marketing Garder
HubSpot Marketing Garder

Đây là một ví dụ về một báo cáo Grader Marketing

Báo cáo tập trung vào ba lĩnh vực của nỗ lực tiếp thị trực tuyến của công ty bạn:

Trên cùng của Kênh - Bạn có hiệu quả đưa người xem đến trang web? Phần này điều tra các hoạt động viết blog của bạn, SEO trang web của bạn, thân thiện với điện thoại di động trên trang web của bạn, và các hoạt động truyền thong mạng xã hội của bạn.

Giữa Kênh - Bạn có hiệu quả chuyển đổi khách truy cập thành khách hàng tiềm năng và khách hàng tiềm năng thành khách hàng? Phần này phân tích tính hiệu quả của các trang đích của bạn, và nó đánh giá mức độ của trang web của sự tham gia của xã hội.

Phân tích - Bạn có hiệu quả giám sát các hoạt động tiếp thị của bạn? Phần này cho biết có hay không bạn đang sử dụng phần mềm phân tích, và so sánh lưu lượng truy cập trang web của bạn cho khách hàng HubSpot khác.

Tìm hiểu thêm công cụ phân tích website SiteTrail

3 nhận xét:

 
Không thể liên kết thẻ tiếp thị lại với thông tin nhận dạng cá nhân hay đặt thẻ tiếp thị lại trên các trang có liên quan đến danh mục nhạy cảm. Xem thêm thông tin và hướng dẫn về cách thiết lập thẻ trên: http://google.com/ads/remarketingsetup --------------------------------------------------->