Chúng tôi không cung cấp một đề án làm giàu nhanh chóng,Chúng tôi chỉ cung cấp cho bạn giải pháp kinh doanh online tối ưu!

Cách Đặt Chrome làm trình duyệt mặc định của bạn

Posted by CAO HOÀI TRUNG On 20:29 1 nhận xét

Hướng dẫn Cách Đặt Chrome làm trình duyệt mặc định của bạn. Nếu bạn thích cách Google Chrome hoạt động, hãy đặt Google Chrome làm trình duyệt mặc định của mình! Bằng cách làm như vậy, các liên kết tương lai mà bạn nhấp vào sẽ tự động mở trong Google Chrome. Thực hiện theo các bước sau để đặt Google Chrome làm trình duyệt mặc định của bạn:
  1. Nhấp vào trình đơn Chrome Chrome menu trên thanh công cụ của trình duyệt.
  2. Chọn Cài đặt.
  3. Trong phần "Trình duyệt mặc định", nhấp Đặt Google Chrome làm trình duyệt mặc định của tôi.
Người dùng Windows 8: Để khởi chạy Chrome dưới dạng ứng dụng của Windows 8 từ màn hình khởi động, hãy làm theo các bước ở trên và đặt Chrome làm trình duyệt mặc định của bạn. Tìm hiểu thêm về các ứng dụng của Windows 8

Thay đổi cài đặt trình duyệt mặc định

Nếu bạn không còn muốn Google Chrome làm trình duyệt mặc định của mình nữa, chỉ cần đặt trình duyệt khác làm mặc định. Dưới đây là hướng dẫn để đặt Firefox hoặc Internet Explorer làm trình duyệt mặc định của bạn:

1 nhận xét:

 
Không thể liên kết thẻ tiếp thị lại với thông tin nhận dạng cá nhân hay đặt thẻ tiếp thị lại trên các trang có liên quan đến danh mục nhạy cảm. Xem thêm thông tin và hướng dẫn về cách thiết lập thẻ trên: http://google.com/ads/remarketingsetup --------------------------------------------------->